Kedi Dostu Klinik sertifikasının üç seviyesi vardır: Bronz, Gümüş ve Altın. Bir kliniğin Kedi Dostu Klinik akreditasyonu alması için ilgili seviyedeki tüm kriterleri karşılaması gerekir. Bu belge akreditasyonun her seviyesindeki önemli gereklilikleri özetler. Her ne kadar yerine getirilmesi gereken birtakım kriterler olsa da ve bunların bir kısmı klinik tesis ve ekipmanları ile ilgili olsa da, Kedi Dostu Klinik'te eşit derecede önemli olan, kliniğin ahlakı, personelin tutumu ve yaklaşımıdır.

1. Personel eğitimi, sürekli mesleki gelişim ve klinik yönetimi
Bronz Gereklilikler
1.1 Sürekli Mesleki Gelişim
Veterinerler ve teknisyenler/hemşireler sürekli mesleki gelişim göstermelidir. Bunların kayıtları tutulmalı ve çalışmanın makul bir kısmı feline tıbbı ve cerrahisi üzerine olmalıdır.
•Veterinerler için bu, yılda en az 35 saat (bunun 10 saate kadarı kişisel çalışma olabilir), veya 3 yılda 105 saat olmalıdır.
• Hemşireler ve teknisyenler için bu, yılda en az 15 saat (bunun 5 saate kadarı kişisel çalışma olabilir), veya 3 yılda 45 saat olmalıdır.
Kişisel çalışma şunları içerir:
• Kitap okuma (örn.: klinik ders kitapları), klinik dergiler ve çevrimiçi materyaller
• Diğer ilgili materyalleri okumak (Kedi Dostu Klinik Kılavuzu gibi!)
Kişisel olmayan çalışma şunları içerebilir:
• Konferanslara/seminerlere katılım
• Web seminerleri/kaydedilmiş dersleri izlemek veya dinlemek
• Klinik içi seminerler vb.

1.2 Referans materyalleri

Uygun güncel klinik kitaplar ve dergiler tüm personel için rahatça erişilebilir olmalıdır ve ilgili kedi tıp ve cerrahi literatürü içermelidir.

1.3 ISFM Üyeliği 
Akreditasyon verilmeden önce klinikler ISFM Klinik Üyesi olmalıdır - üyelik, klinik için Journal of Feline Medicine and Surgery dergisine aylık abonelik, ücretsiz aylık veteriner web seminerleri, ISFM Üyelerinin Klinik Tartışma Forumu'na erişim ve diğer faydaları içerir (bkz: www.icatcare.ora / isfm-membershipl). ISFM üyeliği devam ettiği sürece Kedi Dostu Klinik akreditasyonu veya yeniden akreditasyon için ek ücret alınmaz.

1.4 Vaka izleme ve tartışmalar 
Vakaların klinik sonuçları izlenmeli ve sonuçları düzenli olarak diğer veteriner hekimlerle (örn. klinikteki meslektaşları, ISFM Üyeleri Forumu gibi çevrimiçi forumlar, bölgesel toplantılar vb.) tartışmak için bir fırsat olmalıdır, ki bu tartışmalar uygun durumlarda vakaya farklı yaklaşımlar bile doğurabilir. Bu tür tartışmaların ve kararların kayıtları tutulmalıdır.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
Gümüş seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

Altın akreditasyon için ek gereklilikler
Altın seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

2. Klinikte kediler ile ilgilenilmesi
Bronz Gereklilikler
Klinik, kediler ve müşterilerle ile ilgilenirken her zaman ISFM'nin kedi dostu ilkelerine uymalıdır. Bu bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm personelin:
• AAFP/ISFM 2011 Kedi Dostu Kullanma Kılavuzu'na (bkz:http://guidelines.jfms.com)  uyması, 
• AAFP/ISFM 2012 Kedi Dostu Hemşire Bakım Kılavuzu'na (bkz: http://guidelines.jfms.com) uyması,
• Kediler ile ilgilenirken ve onları tutarken yumuşak ve empatik bir yaklaşım göstermesi
• Tedavi, muayene ve prosedürler sırasında stresi en aza indirmesi
• Kedilerin korkusu ve kaygısını tanıması ve uygun şekilde karşılık vermesi
• Müşterilere veteriner kliniğine gidip gelirken stresi nasıl azaltabilecekleri hakkında yol göstermesi
• Müşterilere iyi kedi taşıyıcıları hakkında tavsiye vermesi
• Kedilerin sert zaptedilmesinden ve enseden çok sıkı tutulmasından kaçınması
• Klinikte kediler için kokuların, parlak ışıkların ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirgemesi gerekmektedir.

2.2 KDK Kedi Savunucusu
Klinik, Kedi Dostu Kullanım ve Hemşire Bakımı kılavuzlarının uygulanması da dahil olmak üzere gerekli tüm Kedi Dostu Klinik kriterlerinin karşılandığından emin olması gereken ‘Kedi Savunucusu’ olarak en az bir veteriner veya veteriner hemşire/teknisyen tayin etmelidir.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
Gümüş seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

Altın akreditasyon için ek gereklilikler
Altın seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

3. Sahiplerle iletişim kurma
Bronz Gereklilikler
3.1 Klinik personeli
Klinik, müşterilerin kedilerinin bakımı ile kimin ilgilendiğini ve Kedi Savunucusu'nun kim olduğunu bilmelerini sağlamalıdır. Bekleme odasında personel üyelerini resimleri ve rollerinin bir açıklaması ile listeleyen bir pano/postere sahip olması bunu başarmanın en iyi yoludur, ancak klinik web sitesinde de bilgi sağlanabilir.

3.2 Sahip bilgileri
İlgili kedi bilgileri (Kedi Dostu Klinik müşteri broşürleri, bkz. www.catfriendlyclinic.org) müşteriler için hazır bulunmalıdır. Bu aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:
• Kedi Dostu Klinik şeması 
• Kedinin kliniğe
• Kediye ilaç verme

3.3 Acil bakım
Kliniğe kayıtlı müşteriler her zaman acil veteriner bakımına erişebilmeli ve normal klinik çalışma saatleri dışında bu tür bakımın nasıl elde edileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

3.4 Tedavi maliyetleri
Araştırma ve tedavi seçenekleri ve olası maaliyetleri her zaman müşteri ile görüşülmelidir. Talep üzerine yazılı tahminler ve ayrıntılı faturalar sağlanmalıdır.
3.5 Bilgilendirilmiş onam
Kedi kliniğe kabul edildiğinde tüm prosedürler (teşhis, tıbbi tedaviler, cerrahi ve ötenazi dahil) için bilgilendirilmiş onam alınmalıdır - bu ideal olarak müşterinin yazılı onay vermesi için imzaladığı formlar yoluyla olmalıdır.
Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
3.6 Sahip şikayetleri 
Klinik, müşteri şikayetlerini kaydetmeli ve uygun zamanda harekete geçmelidir.
Altın akreditasyon için ek gereklilikler
Altın seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

4.Klinik tesisleri 
4.1 Klinik tesisleri
Klinik iyi temizlik ve hijyen standartlarına uymalıdır ve:
• Aşırı gürültüden arınmış
• İyi dekoratif düzende
• Rahatsız edici kokulardan arınmış
• Yeterli aydınlatma ve havalandırmaya sahip
• 18-26oC ortam çalışma sıcaklığını korumak için yeterli sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

4.2 Yasal Gereklilikler
Veteriner kliniği ile ilgili yürürlükteki tüm sağlık, güvenlik ve yasal düzenlemelere uyulmalıdır, bunlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunları içerir:
•  Atık anestezik gazların temizlenmesi ve gözetimi
•  İyonize radyasyon kullanımı
• Tehlikeli kimyasalların depolanması ve kullanımı
• Veri Koruma
• İstihdam
• İlaç alım, depolama, dağıtım ve kullanım.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
Gümüş seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

Altın akreditasyon için ek gereklilikler
Altın seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

5.Bekleme odası veya resepsiyon alanı
Bronz Gereklilikler
5.1 Bekleme odasının sağlanması
Konsültasyondan önce müşteriler ve kedileri için uygun bir bekleme odası sağlanmalıdır - bu, rutin kullanım için yeterli koltuk içermeli ve aşırı gürültülü olmamalıdır.

Bunun tek istisnası, konsültasyonun kedi sahibinin evinde gerçekleştiği bir mobil veteriner hizmeti/kliniği olacaktır.

5.2 Kediler için bekleme odası tasarımı
Köpekler ve kediler arasında doğrudan temas ve bekleme odasında köpekler ve kediler arasında görsel temastan aşağıdakileri gerçekleştirerek kaçınılmalıdır:
• Yalnızca kediler için bekleme odası,
• Görsel bariyerle ayrılmış yalnız kediler için bekleme odası,
• Bunlardan hiçbiri mümkün değilse, TÜM rutin kedi ziyaretleri için sadece kedi randevu zaman dilimleri
Bu gerekliliklerin tek istisnası, konsültasyonun sahibinin evinde gerçekleştiği bir mobil veteriner hizmeti/kliniği olacaktır.


5.3 Kediler için stresin azaltılması
Klinikler, taşıyıcılarındaki kedilerin bekleme odasında zemin seviyesinin üzerinde bulunmasını ve bekleme odasındaki kediler arasında görme ve hapşırma bariyerlerinin (örn. taşıyıcıların üzerine yerleştirilebilecek temiz yıkanmış havlular veya battaniyeler) bulunmasını sağlamaya teşvik edilir.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler

5.4 Bekleme Odası
Bekleme odasında:
• Yalnızca kediler için bekleme odası veya,
• Kediler ve köpekler arasında görsel teması engellemek adına bariyerle ayrılmış bir kedi bekleme alanı olması gerekmektedir. Yalnızca kedi randevu saatleri teşvik edilir ancak yukarıdaki gerekliliklerden en az birine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz.

Altın akreditasyon için ek gereklilikler

5.5 Bekleme odasında stresin azaltılması
Bekleme odasında, kediler taşıyıcılarında zemin seviyesinin üzerinde güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir (örn: sandalyeler, banklar, raflar veya yükseltilmiş girintiler kullanılarak).
5.6 Bekleme odasında stres ve hastalık kontrolü
Bekleme odasında, aerosol (hapşırma) kontaminasyonunu ve kediler arasında doğrudan göz temasını önlemek için taşıyıcılarında kediler arasında dikey bariyerler bulunmalıdır. Bariyerlerle engelleme mevcut değilse, en azından temiz yıkanmış örtüler kedi taşıyıcıları üzerine yerleştirilmelidir.

6. Muayenehane(ler)
Bronz Gereklilikler
6.1 Muayenehane(ler)
Konsültasyona tahsis edilmiş en az bir temiz ve hijyenik oda bulunmalıdır (sahibinin evinde konsültasyonun yapıldığı mobil veterinerlik hizmeti için geçerli değildir) ve bu odada:
            • Yeterli aydınlatma ve havalandırma
• Kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon yapılabilecek bir zemin ve muayene masası
            • Kediler için muayene masasında temiz ve kaymaz bir yüzey
• Muayeneler arasında dezenfekte edilmiş yüzeyler (ekipman ve ellerle birlikte) bulunmalıdır.
Konsültasyon odalarının sayısı normal iş yükü için yeterli olmalıdır

6.2 Ekipman
Konsültasyon odalarında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere temel ekipmanlara (uygun şekilde kullanılan)
hazır erişim sağlanmalıdır:
• Stetoskop(lar)
• Oriskop(lar)
• Oftalmoskop(lar)
• Termometre(ler)
• Kedilere uygun doğru ve kalibre tartı
• Kedilere uygun kolluklu dolaylı kan basıncı monitörü
6.3 Konsultasyon uzunluğu
Rutin bir konsültasyonun uzunluğu, kediler için stresi en aza indirmek ve ‘kedi dostu’ bakıma izin vermek için mutlaka en az 10 dakika olmalıdır (daha uzun süre şiddetle tavsiye edilir).
Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
6.4 Muayenehane(ler)
Konsültasyon odalarında mutlaka:
• Veteriner, müşteri(ler), kedi(ler) ve bir hemşire veya teknisyen için yeterli alan
• Gizlilik ve güvenlik için kapalı alan gerekir.
6.5 Ekipman
Konsültasyon alanında, müşterilere radyografileri gösterme araçlarına (bir izleyici veya dijital radyografiler için bir ekrana) hazır erişim olmalıdır.
Altın akreditasyon için ek gereklilikler
6.6 Kedi Muayenehanesi
Muayenehanede:
• Kedi konsültasyonu için öncelikle veya özel olarak kullanılan en az bir konsültasyon odası.
• Oftalmik ve diğer muayeneler için karartılabilen en az bir muayene alanı - bu mutlaka özel bir konsültasyon odası olmak zorunda değildir.
6.7 Konsultasyon uzunluğu
Rutin bir konsültasyonun uzunluğu, kediler için stresi en aza indirmek ve ‘kedi dostu’ bakıma izin vermek için mutlaka en az 15 dakika olmalıdır (daha uzun süre şiddetle tavsiye edilir).

7. Klinik Kayıtlar
Bronz Gereklilikler
7.1 Kayıt Tutma
Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eksiksiz klinik kayıtlar tutulmalıdır:
• Sahip ve hasta detayları
• Ağırlık ve vücut kondisyon puanı
• Ağrı değerlendirme puanları 
• Geçmiş, muayene, araştırma, teşhis ve tedavi gibi klinik bilgiler 
• Laboratuvar raporları, onay formları ve ücret tahminleri

7.2 Vücut Ağırlıkları
İlaç verilecek, sakinleştirilecek veya anestezi altına alınacak tüm hayvanların doğru vücut ağırlıkları kaydedilmelidir.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
Gümüş seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

Altın akreditasyon için ek gereklilikler
Altın seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır.

8. Kedilerin hastaneye yatırılması
Bronz Gereklilikler
8.1 Hastaneye yatış tesisleri Bronz seviyede gerekli değildir. Ancak:
• Gerektiğinde, gündüz ve/veya gece boyunca kedilerin hastaneye yatırılabilmesi için her zaman düzenlemeler yapılmış
• Klinikte hastaneye yatış olanakları mevcutsa, aşağıdaki minimum (Gümüş) kriterleri karşılamış
• Tam hastaneye yatırma olanakları mevcut değilse, gerektiğinde kedileri hastaneye yatırmak için başka bir yerel klinikle anlaşılmış 
• Kedilerin rutin olarak hastaneye yatırıldığı her yerde, tesislerin aşağıdaki minimum (Gümüş) kriterleri karşılamış olmaları gerekmektedir.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
8.2 Hastaneye yatış tesisleri
Gümüş seviyesinde akreditasyon için, klinik içinde kedilerin hastaneye yatırılabilmesi için özel bir hastaneye yatış odasına ihtiyaç vardır.

Asgari olarak, hastaneye yatış tesisleri gün boyunca kedilerin hastaneye yatırılması için yeterli olmalıdır. Hem gündüz hem de gece boyunca kedileri hastaneye yatırma olanağına sahip olmak tercih edilmesine rağmen, Gümüş akreditasyonu için, gerektiğinde gece yatan hastaları başka bir kliniğe aktarmak kabul edilebilir.

8.3 Kafeslerin yapımı
Hastane kafeslerinin:
• İyi durumda, hijyenik ve kolay temizlenir olması 
• Güvenli olması ve kaçmaya izin vermemesi 
•  Geçirgen olmayan malzemeden imal edilmesi 
• Sağlam ve opak bir zemininin olması 
• Sağlam ve opak duvarlara ve tavana sahip olması, duvarlar ve/veya tavan ağ veya parmaklıklar ise, kediler arasında görsel teması engelleyecek ve hapşırma bariyeri oluşturulacak bir örtü kullanılması 
• Kolayca temizlenebilir ve dezenfekte olması (eğer kullanılmışsa buna örtüler de dahil) 
• Çapraz kontaminasyon riskinin en aza indirilmesini sağlamak için temizleme/dezenfeksiyon protokollerinin olması gerekmektedir.

8.4 Kafeslerin Konumu
İdeal olarak kafesler birbirleriyle karşı karşıya olmamalı veya 180° 'den daha az bir açıyla birbirine bitişik olmamalıdır. Kafesler birbirleriyle (doğrudan veya bir açıyla) karşı karşıya olursa, kafeslerin en yakın kısımları arasında en az 2m olmalıdır ve/veya aralarında sağlam ve opak bir bariyer olmalıdır.

8.5 Kediler ve köpekler birlikte hasteneye yatırıldığı takdirde

Hastene yatış koğusunda: 
• Köpekler ve kediler mümkün olduğunca ayrı yerlerde tutulmalıdır 
• Köpekler ve kediler arasındaki görsel temas en aza indirilmelidir 
• Köpeklerden gelen gürültü en aza indirilmelidir 
• İdeal olarak bir köpek ve kedi alanı arasında bir bölme oluşturulmalıdır

8.6 Kafes içindeki olanaklar 
Hastaneye yatırılan kediler için kafes içinde aşağıdakiler sağlanmalıdır: 
• Bir kedi kum kabı (çeşitli kum kapları hazırda bulunmalıdır) 
• Rahat yumuşak yatak (havlular, battaniyeler, akrilik yatak, igloo yataklar vb.) 
• Kedinin saklanabilmesi için bir yer (çuval yatak, igloo yatak, yuksek taraflı kum kabı, vb.) 
• Çeşitli oyuncaklar (tek kullanımlık veya kolayca dezenfekte edilebilen)

8.7 Kedilerin tanınması
Klinikte hastaneye yatarken tüm kediler açıkça tanınmalıdır (örn: tek kullanımlık isimlik kullanımı).
           
8.8 Hastaneye yatırılan kedilerin kontrolü 
Hastaneye yatırılan tüm kediler sık sık kontrol edilmeli ve bir veteriner hastayı günde en az bir kez muayene etmelidir.

8.9 Kedilerin gece bakımı 
Hastaneye yatırılan kedilerin gece bakımı için yazılı bir protokol gereklidir ve sahipler sağlanan gece gözetimi seviyesi hakkında bilgi almalıdır.

8.10 Yatılı hasta kayıtları
Bir gece veya daha uzun süre hastaneye yatırılan tüm kediler, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere zamanlı ve paraflanmış girdilerle temel parametreleri detaylandıran günlük hasta kayıtlarına sahip olmalıdır: 
• Hayati bulgular (Ateş, Nabız Sayısı, Solunum Sayısı) 
• Ağrı değerlendirme puanı 
• Klinik belirtiler 
• Tedavi(ler) 
• Yiyecek ve su tüketimi 
• İdrar ve dışkı çıkışı 
• Ağırlık (düzenli, ideal olarak günlük kaydedilir).

8.11 Yıkama ve dezenfeksiyon tesisleri
Yatan hasta alanında, ellerin, yatakların ve gereçlerin (kedi kum kabı vb.) yıkanması ve dezenfeksiyonu için gerekli araçlar bulunmalıdır.

8.12 Kedi hastaların yönetimi

Aşağıdakiler mevcut olmalı ve gerektiğinde kullanılmalıdır:
• Vücut ısısını korumak için araçlar (örn: ısıtıcı taban) 
• Ek oksijen sağlamak için tesisler 
• Hastaneye yatırılan kedileri yıkamak, kurulamak ve taramak için tesisler 
• Hastaneye yatırılan kediler için bir dizi farklı mama ve mama kabı 
• Kedilere uygun bir dizi farklı IV sıvısı, uygulama seti, kateter ve kontrollü miktarda sıvı (örn: büretler, sıvı pompaları veya şırınga sürücüleri) uygulama olanağı

8.13 Kafes boyutları 
Aşağıdakiler kabul edilebilir kafeslerin minimum iç boyutlarıdır (klinikteki kafesler veya kedilerin hastaneye yatırıldığı başka bir klinikteki kafesler için): 
• 24 saate kadar hastaneye yatırılan kediler için: 2700 cm2 (örn: 45 cm x 60 cm) taban alanı ve 39 cm yükseklik 
• 24 saatten fazla hastaneye yatırılan kediler için: 3600 cm2 (örn: 60 cm x 60 cm) taban alanı ve 55 cm yükseklik

Altın akreditasyon için ek gereklilikler
8.16 Kedilerin hastaneye yatırılması

Hem kısa süreli (<24 saat) hem de uzun süreli (>24 saat) bakım için rutin hastaneye yatırılmaya ihtiyaç duyan tüm kediler bu klinikte hastaneye yatırılmalıdır. Rutin vakaların hastaneye yatırılmak için başka bir kliniğe transferine izin verilmez.

8.17 Yalnızca kediler için hastane yatış koğuşu 

• Herhangi bir köpek koğuşundan fiziksel olarak ayrılan, tüm kedi hastalar için sessiz ve sakin yalnızca kediler için hastaneye yatış koğuşu olmalıdır. 
• Bir köpek koğuşu ile bitişik ise tam ve kalın bir duvar ile ayrılmalıdır. 
• Kedi koğuşu yeterli aydınlatma, havalandırma ve sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır (ortam sıcaklığı 18-26oC'de tutulmalıdır).


8.18 Kedi hastaların yönetimi 

• Klinik mamaları hazırlayabilmeli ve buzdolabında saklayabilmelidir 
• Gıda depolama ve hazırlama alanı yıkama/dezenfeksiyon tesislerinden ayrı olmalıdır 
• Gıda kaselerini yıkamak ve dezenfekte etmek için kullanılan araçlar kedi kum kalıplarını yıkamak ve dezenfekte etmek için kullanılanlardan ayrı olmalıdır 
• 24 saatten fazla hastanede yatan tüm kedilerin kalori gereksinimleri hesaplanmalı ve gıda alımı izlenmelidir 
• Bir sıvı pompası ve/veya bir şırınga sürücüsü kullanarak kontrollü miktarda IV sıvı uygulama imkanı bulunmalıdır

8.19 Kedi hastaların karantinaya alınması 

• Bulaşıcı bir hastalığı olan bir kediyi karantinaya alma imkanı bulunmalıdır 
• Karantina alanı, açık tabela ile diğer kedilerden ayrı ve kapalı bir alan olmalıdır 
• Karantina için kafes kenarları ve/veya üstleri ağ olan kafesler kullanılıyorsa, kafesin ön kısmı dışındaki tüm alanlarda kolayca temizlenen ve dezenfekte edilen geçirimsiz bir örtü kullanılmalıdır 
• Atık bertarafı, giyilecek koruyucu giysiler ve dezenfeksiyon prosedürleri dahil olmak üzere karantinaya alınan kedilerin nasıl idare edileceğine dair yazılı bir protokol olmalıdır

8.20 Kafes tasarımı 

• Rutin hastaneye yatış için kullanılan tüm kafeslerin katı ve opak tabanı, duvarları ve tavanı olmalıdır (ağ veya parmaklıklar kafesin önünden başka herhangi bir yer için kabul edilemez) 
• 24 saatten fazla hastaneye yatırılan kediler için, kafeste saklanmalarının yanı sıra tünemesi için de bir alan olmalıdır (örn: kafesin bir raf, platform, kutu veya yapıya sahip olması gerekir, böylece kedi zemin seviyesinin üzerinde durabilir).

8.21a Minimum kafes boyutları 

Aşağıdakiler makul kafeslerin minimum iç boyutlarıdır: 
• 24 saate kadar hastaneye yatırılan kediler için: 3600 cm2 (örn: 60 cm x 60 cm) taban alanı ve 55 cm yükseklik 
• 24 saatten fazla hastaneye yatırılan kediler için: 6300 cm2 (örn: 90 cm x 70 cm) taban alanı ve 55 cm yükseklik

9.Ameliyathane ve anestezi:
Bronz Gereklilikler 

9.1 Bronz seviye akreditasyon için bir ameliyathane ve anesteziyi indükleme ve sürdürme olanağı zorunlu değildir. Bununla birlikte, klinik bu olanaklara sahip değilse, gerektiğinde cerrahi müdahaleyi sağlamak için başka bir yerel klinikle bir düzenleme yapılmalıdır ve kullanılan tesisler en azından aşağıda belirtilen minimum (Gümüş) kriterleri karşılamalıdır. 

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler

9.3 Anestezi ekipmanları 

Kedi yavruları da dahil olmak üzere çeşitli kedi hastalarda genel anesteziyi indüklemek ve sürdürmek için uygun ekipman bulunmalıdır. Bu aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir: 

• Oksijen uygulamak, resüsitasyon sağlamak ve vücut ısısını korumak için ekipman 
• Bir dizi uygun endotrakeal tüpler dahil olmak üzere kol manşonsuz tüpler ve yavru kedilere uygun tüpler 
• Larinks için uygun bir laringoskop ve topikal lokal anestezi 
• Anestezik ekipmanın düzenli olarak bakımı yapılmalı ve iyi çalışır durumda tutulmalıdır

Altın akreditasyon için ek gereklilikler

9.4 Ameliyathane

Her zaman steril ameliyat yapmak için bir ameliyathane bulunmalıdır. Ameliyathane konsültasyon odası olarak kullanılmamalıdır ve: 

• Sadece cerrahi prosedürler ve radyografi için ekipman içermelidir 
• Kolay temizlenebilir yüzeye sahip olmalıdır 
• İyi aydınlatılmalı ve cerrahi alanların aydınlatılmasına uygun ekipmanlara sahip olmalıdır 
• Kolay temizlenen ve dezenfekte edilen ve ameliyattan önce hastaların kırpılması için kullanılmayan, geçirgen olmayan bir malzemeden yapılmış bir ameliyat masasına sahip olmalıdır 
• Temizlik ve dezenfeksiyon için yazılı bir prosedüre sahip olmalıdır 
• Herhangi bir hastane koğuşunun temizlik tesislerinden ayrı yıkama tesisleri olmalıdır 
• Radyografileri görüntüleme aracı olmalıdır.

9.5 Kedi hastaların anestezisi 

Kedi anestezi altına alınırken anesteziyi izlemek için eğitimli bir personel bulunmalıdır. Anestezik çizelgeler çok kısa (örn: kedi kastratı) veya acil durum prosedürleri dışında doldurulmalı (ve saklanmalıdır). Bu aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir: 
• Hasta ve prosedür detayları 
• İndüksiyon ve bakım anestezi ajanları 
• Düzenli ve sık aralıklarla kaydedilen hayati bulgular 
• Herhangi bir komplikasyon

9.6 Anestezi ekipmanları 

Anestezi izleme için mevcut ve rutin kullanımda olması gereken ekipman bunlarla sınırlı olmamak üzere: 
• Nabız oksimetresi (bir dizi uygun kedi sondası ile) 
• Kan basıncı monitörü (uygun kedi manşonları ile) 
• Özofajeal stetoskop içerir.

9.7 Anestezi sonrası iyileşme 

Eğitimli bir personel, özel veya belirlenmiş bir iyileşme alanında anestezi sonrası izleme yapmalıdır.


10. Cerrahi ekipman
Bronz Gereklilikler
10.1 Cerrahi ekipman ve klinikte ameliyat yapabilme olanağı Bronz seviyede gerekli değildir. Bununla birlikte, klinik bu olanaklara sahip değilse, gerektiğinde cerrahi müdahaleyi sağlamak için başka bir yerel klinikle bir düzenleme yapılmalıdır ve kullanılan tesisler en azından aşağıda belirtilen minimum (Gümüş) kriterleri karşılamalıdır.
          Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
10.3 Kabul edilemez ameliyatlar 

Bir kedinin görünümünü değiştirmek veya tıbbi olmayan amaçlar için (pençe sökme dahil) cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmemelidir.

10.4 Cerrahi ekipman 
• Bir dizi uygun cerrahi ekipman paketleri, dikiş ve steril aletler mevcut olmalıdır 
• Cerrahi ekipman ve aletler için uygun temizlik ve sterilizasyon tesisleri mevcut olmalıdır
• Steril önlük ve eldiven mevcut olmalı ve uygun yerlerde kullanılmalıdır.
Altın akreditasyon için ek gereklilikler

10.5 Ekipmanların sterilizasyonu
• Sterilizasyonun gerçekleştiğini doğrulamak için tüm paketlerde uygun göstergeler kullanılmalıdır. 
• Steril paketler tarihlenmeli ve eski kullanılmayan paketlerin yeniden sterilizasyonu için bir protokol olmalıdır.

11.Dental Ekipmanlar
Bronz Gereklilikler

11.1 Dental ekipman ve klinikte diş ameliyatı yapabilme olanağı Bronz seviyede gerekli değildir. Bununla birlikte, klinik bu olanaklara sahip değilse, gerektiğinde dentallerin gerçekleştirilmesini sağlamak için başka bir yerel klinikle anlaşma yapılmalıdır. Hangi tesis kullanılırsa kullanılsın asgaride aşağıda belirtilen minimum (Gümüş) kriterleri karşılamalıdır. 

11.2 Dental tesislerinin sağlanması gerekliliğinin tek istisnası, sadece sevk kliniği olan (yani ilk görüş vakasına bakmayan) ve dental sevkiyatın sunulmadığı kliniklerdir.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
11.3 Dental ekipmanlar
Kediler için uygun kazıyıcılar, kretuarlar, periodontal problar, elavatorler ve/veya luxatörler mevcut olmalı ve aletler keskin ve düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidir.

11.4 Güvenlik
Dentaller için kişisel koruyucu ekipman; önlük, maske, gözlük ve tek kullanımlık eldiven içermelidir ve bunlar uygun olduğunda giyilmelidir.Altın akreditasyon için ek gereklilikler
11.5 Dental kayıtlar
Dental kayıtlar ve çizelgeler düzgünce muhafaza edilmelidir.

11.6 Dental radyografi
Diş radyografisi mevcut olmalıdır-spesifik diş ekipmanı idealdir, ancak minimum olarak, intraoral olmayan ekran filmleri veya dijital tesisler kullanılarak yüksek çözünürlüklü görüntüleme mevcut olmalıdır. 

11.7 Dental ekipmanlar 
Dişleri kazımak, cilalamak, kesmek ve ekstraksiyon yapmak için olanaklar mevcut olmalıdır. Ultrasonik ve yüksek hızlı hava tahrikli diş üniteleri tavsiye edilir ve soğutma suyu mevcut olmalıdır. 

11.8 Dental prosedür alanı 
Ameliyathanede dental işlemler asla yapılmamalıdır.

12. Tanısal görüntüleme
Bronz Gereklilikler
21.1 Klinikte tanısal görüntüleme ekipmanı Bronz seviyede mutlak gereklilik değildir. Bununla birlikte, klinikte radyografi olanakları yoksa gerektiğinde görüntülemenin yapılmasını sağlamak için başka bir yerel klinikle düzenleme yapılmalıdır. Hangi tesis kullanılırsa kullanılsın asgaride aşağıda belirtilen minimum (Gümüş) kriterleri karşılamalıdır.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler

12.3 Radyografi ekipmanları 
Teşhis kalitesinde radyografi ekipmanı, kediler ve yavru kedilere uygun bir dizi plaka/kasetle birlikte klinikte mevcut olmalıdır. 

12.4 Radyografi prosedürleri 
Radyografi makinesi, bir ışık huzmesi diyaframı içermeli ve mümkün olduğunca manuel kısıtlama olmadan radyografiye izin vermek için kedilerin insan harici bir zaptedilme yöntemine (örn. sedasyon, anestezi, bloklar, beşikler, kamalar, kum torbaları ve destekler) yeterli imkanı sağlaması gerekmektedir. 

12.5 Radyasyondan korunma 
Uygun kişisel koruyucu ekipman (örn: radyasyondan korunma sağlayan önlükler) gerektiğinde sağlanmalıdır.

Altın akreditasyon için ek gereklilikler
12.6 Radyografi kayıtları 
Radyografi kayıtları tutulmalı ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakileri içermelidir: 

• Hasta detayları ve radyografik alan 
• Pozlama(lar), film(ler), plaka(lar) veya kullanılan diğer ekipmanların detayları 
• Mevcut kişilerin isimleri

12.7 Ultrasonografi 

Ultrason ekipmanı ya klinikte mevcut olmalı ya da gerektiğinde ultrasona kolay erişim sağlamak için düzenlemeler yapılmalıdır (yerinde veya yakınlarda).

13. Laboratuvar Ekipmanları
Bronz Gereklilikler

13.1 Temel laboratuvar ekipmanları 
Klinik, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki temel laboratuvar ekipmanlarına sahip olmalıdır: 

• Kan şekeri konsantrasyonunu ölçmek için ekipman 
• Temel idrar kimyası analizi yapmak için ekipman (örn: idrar stribi) 
• Hem idrar hem de serum/plazma ile kullanım için uygun bir refraktometre 
• Kan sayımı ve sıvı/doku sayımı hazırlama olanakları

13.2 Ek araştırmalar 
Yerinde veya uygun bir dış laboratuvar aracılığıyla daha kapsamlı laboratuvar incelemeleri için düzenlemeler yapılmalıdır.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
13.3 Ek ekipman 
Klinikte ayrıca: 

• Kaliteli klinik mikroskobu 
• PCV, ayrı kan ve tortu idrar örneklerini incelemek için bir santrifüj  
• Şirket içi ekipman için düzenli kalite kontrolleri gerekmektedir. 

13.4 Eğitimli personel 
Eğitimli personel tüm laboratuvar prosedürlerini yerine getirmeli ve bunlar uygun bir alanda (örn: el yıkama tesisleri olan geçirimsiz bir tezgahta) yapılmalıdır.

Altın akreditasyon için ek gereklilikler
13.5 Ek ekipman 
Klinikte ayrıca: 

• Na, K ve Ca dahil olmak üzere kan elektrolitlerinin ölçümü 
• Kan üre, kreatinin ve toplam protein ölçümü 
• Kan, sıvı, idrar ve doku frotisi (örn: Diff Qwik, Sedistain vb.) 
• Kedi kan türlerinin belirlenmesi için gerekli tesislerin bulunması gerekmektedir.

14.Tıbbi ürünler
Bronz Gereklilikler
14.1 İlaç kullanımı 
İlaçların: 
• Üretici tavsiyelerine ve yasal gerekliliklere göre kaydedilmesi ve saklanması 
• Açıldıkları tarihin üzerlerine yazılması 
• Mevcut yönergelere ve yasal gerekliliklere göre reçete edilmesi ve dağıtılması 
• Son kullanma tarihi geçmiş ise uygun şekilde imha edilmesi gerekmektedir.

14.2 Olumsuz vakalar 
Klinik, tüm advers ilaç olaylarını uygun veteriner, ilaç ve/veya lisans otoritesine(lerine) bildirmelidir.

Gümüş akreditasyon için ek gereklilikler
Gümüş seviyesi için ek bir gereklilik bulunmamaktadır. 

Altın akreditasyon için ek gereklilikler 
14.3 Ek ekipman 
Klinik, zehirlerin nasıl idare edileceği hakkında özel tavsiyeler sunan bir hizmetten yardım alabilmelidir.

Akreditasyon süreci için kliniklerin ayrıca:

• Hastane yatış kafeslerinin boyutlarının ayrıntılarını sağlaması
• Klinikte belirli ekipmanların ayrıntılarını sağlaması
• Bekleme odasının ayrıntılarını sağlaması
• Kliniğin tüm bölümlerinin fotoğraflarını sağlaması gerekmektedir.